מימין; מודעה של מלון קמיניץ בירושלים כפי שנתפרסמה במדריך של לונץ ב־ ‭;1891‬ משמאל: מודעה של המלון ביפו, מתוך ''בל ירושלים‭,"‬ ו92ו