בני משפחת קמיניץ על רקע מלון קמיניץ, בתצלום מראשית המאה