‭.23‬ דירות רווחה למגורים במגדלים גבוהים. נבנו לראשונה בשנות ה־‭.70‬ קריית וולפסון, מערב מרכז העיר.