‭.22‬ מבני־חצר מאפיינים את השיכונים הציבוריים שנבנו אחרי ‭.1967‬ שימוש נרחב באלמנטים ניאו־מןרחיים כמו שערים, קשתות, נסיגות ובליטות. שכונת גילה, דרום העיר.