‭.14‬ "אסבסטונים" דו־משפחתיים. שיכונים המשקפים את המצוקה הכלכלית של ראשית שנות ה־‭.50‬ שכונת עיר גנים, מערב ירושלים.