‭.10‬ שבונות הגנים היהודיות נוסדו בשנות ה־‭,20‬ ולהן אופי פרוורי בפרי. שכונת בית הכרם במערב העיר.