‭.8‬ בנייה כפרית גרמנית בשלהי המאה ה־‭.19‬ המושבה הגרמנית תוכננה בדומה לכפר טיפוסי בדרום גרמניה. שריג רחובות ניצבים זה לזה, שביניהם בתים חד ודו־ קומתיים הבנויים אבן, עם גגות רעפים. בית ברחוב עמק רפאים.