‭.6‬ בנייה יהודית מסורתית בשלהי המאה ה־9ו וראשית המאה ה־ם‭— 2‬ רצף דירות טוריות מסודרות כ"רכבת‭,"‬ בשכונות ה"כוללים‭."‬ שכונת בתי אונגרין, צפון העיר.