למעלה; שכונת ימין משה המשוקמת. שכונת ספר לשעבר, שהפכה לשכונת יוקרה לאחר איחוד העיר.