חנות המושבה האמריקאית ליד שער יפו נועלת את שעריה לצמיתות ‭(1948)‬