המושבה האמריקאית־שבדית וסביבתה בשיח' ג'רארו, מבט ממערב