השבדים שהצטרפו למושבה האמריקאית, בכפר מולדתם בשבריה