למטה: משפחת לרטון, מהמשפחות השבדיות הבולטות במושבה האמריקאית