המושבה האמריקאית־שבדית בירושלים

רות קרק חוקרים של הקומונות שהתקיימו במחצית השניה של המאה ה 19 ובמחצית הראשונה של המאה העשרים באמריקה לא ידעו כלל על המושבה האמריקאית בירושלים ( מלבד , Fogarty שגם הוא לא הקדיש לה אלא דפים ספורים בלבד . ( קבוצות המתיישבים כללו שתי קומונות דתיות בשיקגו של אמריקאים ושבדים אמריקאים מהגרים , שאליהם הצטרפו עמיתיהם מן האזור הכפרי נאס ( Nas ) בשבדיה . בשנות השמונים והתשעים של המאה ה 19 הם עלו לארץ הקודש וכ 150 מהם התיישבו בירושלים וחיו בה כשבעים שנה , פרק זמן ממושך למדי בהשוואה לקומונות אמריקאיות קצרות ימים אחרות * . נבחן בזאת את המושבה האמריקאית שבדית בירושלים , תוך התייחסות מיוחדת למקומה בהקשר לקומונות וכיתות דתיות שהתקיימו בזמנה בארה"ב . בתום מלחמת האזרחים צמחו באמריקה ובשבדיה בהשפעת הפרוטסטנטיות תכנים רוחניים חדשים , ובהם אלה של הכנסיה השבדית החופשית . גם השפעות אלו פעלו לגיבוש הקומונה המשותפת ועקרונותיה הרוחניים . עקרונות אלה כללו אמונות של תנועת n , Holiness תופעות ספיריטואליסטיות , אמונה להשגת שלמות , סגפנות , אוניברסליזם ( אהבה , אחדות ושלום , ( חסד , הימנעות ממיסיונריות , הסתגרות...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל