עד מאה ועשרים — ועוד יותר

מי טבע את המונח "ידיעת הארץ ? " נראה כי זכות היוצרים שייכת לאחד מגדולי חוקרי /< רץ-י & ר /< ל הראשונים , יהוסף שו , ^ בהקדמה לספרו "תבואות הארץ" , ( 1845 ) כלומר לפני למעלה מ 50 ו שנה , הוא כותב : "הלא נאמר ( במ' יד , לא ) והביאתי אתם ויךעו את הארץ . הנה מוכח שגם ידיעת הארץ מעלה וזכות היא . " מים רבים זרמו מאז , וניתנה האמת להאמר , שידיעת הארץ היתה בבחינת בת חורגת בשדה המחקר והאקדמיה במשך שנים רבות . בדבריו לרגל חוברת המאה של "אריאל" " ) דבר" , ( 12 . 8 . 94 הביא יואל רפל קטע מדברי ההקדמה של ברל כצנלסון , המבכה את דלות החומר של היצירה המקורית בכל הקשור ל"עצמנו , לידיעת חיי עמנו , לידיעת ארצנו . " בהמשך הדברים אומר ברל כצנלסון ( ב , 1943 בהקדמה לספרו של ג . קרסל , " ארץ ישראל ותולדותיה , ( " כי מחקר הארץ , ברובו הגדול , נעשה בידי אחרים , ו"בושה מכסה את פנינו ביודענו כי גם נחלתנו זו זרים מטפחים אותה ואנחנו זנחנוה . " ברל , שהכיר בוודאי את "תבואות הארץ , " היה , ללא ספק , נבוך על שלא השתנה כמעט דבר מאז שיהוסף שו ^ כתב , 98 שנה לפניו , בהקדמתו : "למה גרעו חכמי ב"י [ בני ישראל ] מחכמי העמ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל