חוברת ה־120 של אריאל מבחר מאמרים בנושא ארץ־ישראל

אריאל כתב עת לידיעת ארץ לשראל 120-119 שנה שמונה עשרה דצמבר / 1996 כסלו תשנ"ז רשימת המשתתפים ד"ר גבריאל ברקאי , החוג למקרא ולארכיאולוגיה , אוניברסיטת בן גוריון , ב"ש פרופ' רות קרק , החוג לגיאוגרפיה , האוניברסיטה העברית , ירושלים אד' דוד קרויאנקר ,  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל