דפוסים של הנצחה

בימים אלה יצאה לאור אסופת מאמרים שלוקטה בספר : דפוסים של הנצחה בהוצאת משרד הביטחון - היחידה לתיעוד ומחקר היסטורי . בחרנו להביא בפני קוראי ידיעון מ . ל . מ את ההקדמה שכתבה לספר שלומית קרן ובהמשך , חלק נכבד ממאמרה של אילנה שמיר על סוכני ההנצחה בתרבות הזיכרון הישראלית . הקדמה מאת : שלומית קרן יום העיון השני של היחידה לתיעוד ומחקר היסטורי במשרד הביטחון , שנערך ב15- במאי 1996 באתר ההנצחה של המודיעין בגלילות , הוקדש לזיכרון והנצחה בתרבות הישראלית והכללית , ויסודו במחקר בנושא הנצחת הנופלים המתקיים ביחידה . היסטוריונים חוקרי היחידה לתיעוד ומחקר היסטורי עוסקים בפעילות המגוונת של משרד הביטחון . נושאי מחקריהם כוללים התעצמות ורכש , סיוע ביטחוני , תקציב הביטחון , שיקום ועוד . התחומים שבהם פועל משרד הביטחון נוגעים כידוע לפרקים נרחבים למדי מההיסטוריה של מדינת ישראל . לפיכך , מוצאים החוקרים את עצמם בטבורן של שאלות היסטוריות , פעמים קשות ונוקבות , של ההוויה הישראלית . מבין כל הנושאים שהיחידה עוסקת בהם , אין נושא קשה כהנצחה . הפרובלמטיקה הקשורה בניתוח ההיסטורי של סוגיית ההנצחה נובעת מעצם רגישותה .  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר