אהרון נצר ז"ל 1999-1919

אהרון נצר נולד בירושלים בתרצ"ף . 1919 לעזרא ופלומבה נצר דל , כאח תאום , למשפחה ירושלמית רבת דורות בירושלים . התחנך בבתי הספר תחכמונ ואליאנס בירושלים . עבד לפני קום המדינה באגף המכס והבלו הבריטי עד שנת . 1943 שרת במלחמת השחרור בגזרת רמת רחל בירושלים בפלוגת תותחנים . מאז קום המרינה ועד שלהי שנות השבעים , המשיך וסייע לזרועות קהילת המודיעין במדינה , וזאת תוך ניצול קשריו העסקיים שנרקמו ברובם מלפני הקמת המדינה . עפ" הידוע למשפחה , סירב כל אותה תקופה לקבל כל תמורה או גמול כספי כלשהו בגין סיועו למערכת , ועשה זאת תוך תחושה ואמונה בחובת נאמנותו למדינה . נצר תמך וסייע כל חייו לנזקקים בעזרה ובמתן צדקה בסתר . ערב לזיכרו של אהרון נצר התקיים באתר ההנצחה בחודש יולי במלאת שנה לפטירתו . הוא נפטר בירושלים בחורש יוני ; 99 בן 80 היה במותו . במסגרת הערב הרצה פרופ' יואב גלבר על "ראשית היומינט" וחולקו מלגות .  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר