מה משותף לאיסר הראל ואריה יצחקי, למייק אלדר ולאורי שגיא?

" היו ספרים שהצנזורה אישרה וועדת השרים לא אישרה . לדוגמא , הספר של איסר הראל על חטיפת א"כמן - הבית ברחי גריבלח , רק אחר שנים אישרו אותו בוועדה . כך , היה גם עם ספרו של אריה יצחק 1 על קרבות לטרון . אגב , גם הראל וגם יצחק 1 עתרו לבג"ץ ושניהם לא זכו . , עוד ספר שהיה בכותרות היה ספרו של ראש אמ"ן אורי שגיא שהתעכב בוועדת ורק לאחר ועדת משנה השרים שהוקמה מסעם ועדת השרים והוטלו על המחבר מיגבלות מסויימות , יצא הספר לאור . ספריו של מ"ק אלדר , גם ; אמ לא אושרו fVzrmna ? י nn \ q ! nwn n ™ , ''v ש"דקר" \ - י 2 י \ vj / ^ ^ ' / כןגבלות הן » 0 * צשנחתם בבית המשפ ^ - * 5 ©^ 5 לימניח ש " שייסת 1 ו " יאושר בקרוב . אגב , הסמכויות של ועדת השרים רחבות יותר משל הצנזור " .  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר