תוכן הידיעון

ראיון פרידה מתא"ל יצחק שני 3 פיגועי ההתאבדות-כלי מנצח ? 6 מורשת יהדות עיראק 8 מארכיון 10 C . l . D-n מודיעין ופילוסופיה 12 אירועים במ . ל . מ 13 שדות הזיכרון 15 דפוסים של הנצחה 21 סקירת ספרים 23 מ . ל . מ-ווברי הוועד המנהל אלוף ( מיל ( ' מאיר עמית , ירר אלוף ( טילי ) שלמה גזית , סגן יו"ר ש"קה דליות , מנכ '' ל תא '' ל ( מיל ( ' עמוס גלבוע , ירר ועדת הנחלת מורשת ( תכנים ) אלוף ( מיל ( ' יהושע שגיא , ירר ועדת הנצחה יעקב פרי , יו"ר ועדת מימון וכספים משה סופר , ירר ועדת מכרזים זלמן גנדלר , ירר ועדת פעילות חברים אפרים לפיד , ירר ועדת קשרי ציבור שלום ברק , גזבר מערכת ידיעון מ . ל . מ עורכת בפועל : ניצה צמרת מערכת : נחמן סל , אהרון קליין , עמנואל קיפניס , בני מיכלסון , זלמן ( דמקה ) גנדלר , ש"קה בן פורת , נחי רותם עיצוב השער : צוות הפקות גרפיות ידיעון מ . ל . מ יוצא לאור באחריות וביוזמת הוועד המנהל של מ , ל . מ שימוש מכל סוג שהוא בחומר הכלול בידיעון זה - אסור בהחלס , אלא ברשות מפורשת של המו * ל .  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר