מות הסוכן

בשנת 1958 הוקמה בכפר עראבה בגליל רשת ריגול שפעלה לטובת סוריה . שישה מתוך אנשי הרשת היו צעירים בני הכפר ושניים נוספים היו מהכפר תמרה . המניע העיקרי של אנשי הרשת להתגייס לטובת המודיעין הסורי היה ההשפעה הרבה של הרעיון הפן ערבי בהנהגתו של גיאמל עבד אל נאצר על ערביי ישראל ובמיוחד האיחוד המצרי-סורי שהוקם באותה שנה . הרעיון הפן ערבי הפריח בקרב הצעירים כמו אצל רבים מערביי ישראל באותה עת , תקוות לשינוי כמצבם ולשחרור מן המימשל הצבאי הישראלי שנכפה עליהם . אנשי הרשת אספו וסיפקו ידיעות למודיעין הסורי , שניים מחבריה אף יצאו פעמיים לפגישות עם קציני מודיעין סוריים על אדמת סוריה . במקביל שיגר המודיעין הסורי שליחים לפגישה עם מפקד הרשת בעראבה . ביולי , 1958 נעצרו שמונה מחברי הרשת והועמדו למשפט . שבעה נדונו לתקופות מאסר משנתיים ועד ארבע עשרה שנים , אחד מהם זוכה . הרשת נחשפה וחבריה נעצרו הודות לצעיר ערבי בן הגליל שהגיע למסקנה שפעילותה של רשת כזו יכולה להמיט אסון על המיעוט הערבי בישראל .  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר