ערב לזיכרו של גורג'י לאווי (לויפור)

" קרן גורגיי" קיימה ערב לזיכרו של גורגיי לויפור ז"ל בן העדה הבבלית שפעל ארוכות בשירות המודיעין הישראלי , הן בשבתו בעיראק והן , תוך כדי ישיבתו באיראן . גורגיי הוצא להורג על ידי משטר חומייני בשנת . 1979 לזיכרו הקימה המשפחה כסיוע חברים קרן להנצחתו . הקרן מעניקה מלגות מחקר בנושאי פעילות מודיעינית ומחתרתית בעיראק , נושאים שהיו קרובים ללבו של גורגיי ז"ל . השנה זכתה בפרס עבודתו של ד"ר צבי יהודה בנושא - רשת הריגול הישראלית בעיראק בשנים . 1951-1952 במסגרת ערב הזיכרון הועלה נושא המחקר במסגרת רב-שיח בהנחיית ד"ו אלי כהן ובהשתתפות יודקה תגר , אורי שפר , מרדכי בן פוות ומחבר המחקר צבי יהודה . משתתפי המחקר גוללו את הרקע והאירועים שקדמו לנפילת הרשת . רוב משתתפי הערב דחה בתוקף את המשתמע ממסקנות המחקר בדבר האשמות אישיות כלפי פעילי הרשת בכלל , ושל יודקה תגר בפרט , על חלקם בפרשה .  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר