מבזקים...

* - 6 . 10 . 98 חלוקת מלגות "הנה קם עם ומתחיל ללכת" - תחרות כתיבה יוצרת לבני העדה האתיופית . \ t 1 . 11 . 98 ערב זיכרון ליצחק רבץ . ?* " 4 . 11 . 98 תרחישים לבי"ס ע"ש "קוגל" מחולון . qr 11 . 11 . 98 סיור משלחת "קרן גוטמן" מארה"ב . +- 12 . 11 . 98 ערב זיכרון למוניר ראדפא " ) יהלום ?* - 15 . 11 . 98 . ( " מפגש משפחות שכולות . 2 . 12 . 98 תם ערב זיכרון לדוד ברונשטיין וחלוקת מלגות קרן טכנולוגיה . ?« - 3 . 12 . 98 ישיבת הוועד הפועל וכינוס האסיפה הכללית של המ . ל . מ . . 6 . 12 . 98 ערב וותיקי הש"י . 7 . 12 . 98 וק חלוקת מלגות במסגרת קרן קדושי קהיר . t- 16 . 12 . 98 מועדון החבצלת - מפגש עם ראש השב"כ . * - 24 . 12 . 98 אסיפה כללית של עמותת " ש . מ <"( 11 . 1 . 99 . " 2 . ערב זיכרון לגורג'י לויפור והענקת מלגה . fee 26 . 1 . 99 מועדון החבצלת - מפגש בנושא " הקשר הכורדי . " ... ןעל מה שיהיה 22 . 2 . 99 חן ערב זיכרון ליוסקה יריב . * . 4 . 3 . 99 ערב עמותת "ש . מ w 25 . 3 . 99 . " 2 . ערב זיכרון לענבר עטיה והענקת מלגות .  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר