שיכרון הסגירות

סוב יעשה המוסד אם יאמץ לעצמו דפוסי פעולה של השב"כ ואמ"ן ביחסיו עם התקשורת , מציע עודד גרנות . הכוונה היא לקיים מפגשי רקע תקופתיים של בכירים באיתון עם עיתונאים מקצועיים . מבין כל הגופים , שמרכיבים את קהילת המודיעין הישראלית , המוסד לביון ולתפקידים מיוחדים הוא הקיצוני והמחמיר ביותר כיחסו כ * י התקשורת . המדובר בגישה של הסתגרות ורתיעה , שנראית , לפעמים , כעוינות של ממש . הנטייה במוסד להסתנרות והשאיפה להתרחק מן התקשורת , החריפו מאד בשנים האחחנות עקב ש / דה של פירסומים , שחצינו את המוסד באור הרבה פחות היד / אי ומחמיא , מכפי שה / רגל בעבר . אין המדובר רק באלם תקשורתי , שגזר המוסד על עצמו , או בהימנעות גרידא מכל תגובה על מעשה , או מחדל , שנקשרים בשמו . המדובר כאיסור גורף וקפדני , שהטילו ראשי המוסד על עובדיהם , לקיים מגע עם עיתונאים , עד כדי כך שאלו האחרונים החלו לחשוש אפילו להיראות בקרבתם של אנשי תקשורת . עובד מוסד , שנקלע , ולו במקרה , לשיחה אקראית עם נציגי המדיה , נדרש לדווח מיד . עובדים לשעבר , שכבר פרשו , מן המוסד נקראים לבירור אצל הדאש ; וננזפים כל אימת שהם "מעזים" להתראיין , אפילו בעניי...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר