יחסי מודיעין - תקשורת

התקשורת יוצרת מצבים בהם אירגוני המודיעין מתקשים יותר ויותר לבצע את המוסל עליהם , על פי המנדס שקיבלו , קובע ד"ר אורי בר יוסף ויליאם קולבי , מי שהיה יו"ר ה- C . I . A באמצע שנות השבעים , נהג לעשות הבחנה בין שלושה סוגי סודות : סודות "טובים" שהם סודותיו המקצועיים של המודיעין שחשיפתם תביא לפגיעה מהותית בכושרו לתפקד בצורה יעילה , סודרת "רעים" או "שלדים כארון , " שהם תוצר של שימוש לרעה שעושים אירגוני מודיעין כאמצעים העומדים לרשותם ואשר חשיפתם תפגע בראש ובראשונה באלה באירגון שביצעו אותן פעולות בלתי חוקיות , ו"סודות שאינם סודות / קרי מידע הנוגע לאירגוני המודיעין אשר לחשיפתו לתקשורת אין השפעה של ממש על תיפקוד האירגון . בניגוד לקודמיו בתפקיד ולמקובל כין אנשי המודיעין עד אז , גרס קולבי כי כיחסים המורכבים שבין המודיעין לתקשורת שמור לתקשורת תפקיד חשוב - חשיפת הסודות "הרעים . אומנם בטווח הקצר חשיפה כזו עלולה להביא לאובדן יוקרה ואובדן אמון ציבורי כאירגון המודיעין שסרח , אולם לטווח ארוך הימנעות מ- OUTING מודיעיני עלולה להביא הן להתפשטות נורמות התנהגות בלתי חוקיות באירגון ( בשל היעדר גורם ההרתעה , ( הן ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר