תוכן

0 קהילת המודיעץ והתקשורת דיו אוח בו יוסף אפרים הלו * אבי בניהו מאיר עמית שלמה גזית ראובן פדהצור עמוס גלבוע עוח' גרנות 0 ראיון עם ראש אמ"ן , האלוף עמוס מלנא ' * \ 0 מהנעשה במ . ל . מ 0 קיות איוו ^ וי oar < כרון R והנצ TOO  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר