יחידה חדשה במ.ל.מ

^ סגרת הוועדה למורשת וחינוך במ . ל . מ , ובשנת היובל למדינת ישראל , עומדת לקום יחידה לחקר ההגנה וההעפלה בצפון אפריקה . היסטוריה ארוכה יש לפעילות המחתרתית בקרב הקהילות היהודיות בארצות המגרב . שורשיה של הפעילות הזאת נעוצים בשינויים שחלו ברקמת חייהם המשותפים של היהודים עם הסביבה הערבית בתקופה הקולוניאלית , והאיום הקיומי שהחל מסתמן באיזור כתקופת המאבק הערבי לשחרור לאומי ולעצמאות מדינית . הקהילות היהודיות לא הסתירו את דאגתן מן הבאות , וראו בהסתלקותה של המטריה הצרפתית כתחילתה של תקופת פורענות חברתית , כלכלית ופיסית . בקרב הנוער היהודי החלו התארגנויות חשאיות בעלות אופי מקומי , והקהילות ניסו להכין לעצמן תשובה למצבים מסוכנים שעלולים  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר