התקשורת ככלי במלחמה המודרנית

כיום באמצעות התקשורת כמעט הכל פתוח ויותר מ 7 ה הציבור עצמו משתתף בהתווית תפישת הביטחון רב תמרי ום העיון העוסק ב"מודיעין הונאה ותקשורת" משתרע על תחום רחב מאוד , משום שהוא חורג מהמגרש הצבאי הענייני לכאורה , אל המגרש החברתי והפוליטי שם מתקיימת ופועלת התקשורת במלוא עוצמתה . גם המושג הונאה מזמן אינו מתקיים רק בתכנון המערכות והמבצעים הצבאיים , אלא פולש לתודעה החברתית והפוליטית . לכן מופנים דברי אל מושג ההונאה ויחסי הגומלין עם התקשורת . בצבאות ארה"ב הופיעה מזה שנים אחדות מושג Intelligence Dominance שמשמעותו איננה נעצרת בעליונות יכולת המודיעין כפשוטה אלא :  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר