קהילת המודיעין

אלי כהן הם היו כאן - עוד לפני תש ח / הם היו נט ; בהגנה , באצ ל , בלח , בפלס ח / הם היו כאן - שוקדים על הפרטים לפני כל קרב / מבצעים עוד סיור , הא 1 נה , תצפית , מעקב / שוקלים ובוחנים את תנועות המטוטלת / מצרפים פרט לפרט , מציירים תמונה כוללת . הם ראו במלאכתם שליחות , ובדרכם - ערך / אלה הם - אנטי המודיעין של המדינה בדרך . איש לא לימד אותם את תורת המודיעין , את השיטות והכללים / לא היו להם כלים מבצעיים משוכללים / אבל היתה להם מנה גדושה של חזון , של יצירתיות ושל עיקשות / של אסונה בצדקת הדרך , של דבקות במשימה ונחישות / והיתה להם סטרה נעלה , שאליה לא חדל ! לייחל / להקים מדינה ? הודית בארץ ישראל . הם - אנשי המודיעין של דור תשיח / הם סללו את הדרך , היתוו את הנתיב שעודנו נמשך / הם הבסיס , הם היסוד , הם הגרעין / שעליו הוקמה - קהילת המודיעין / ומאז , במשך שנות יובל / אנשי המודיעין עומדים יום יום , שעה שעה , על משמר מדינת ישראל / הם היו - כאשר הוכרזה המדינה / הם היו - כשהעם יצא למלחמת שחרור , עם צבא ההגנה / הם היו בפעולות התגמול , בקדש / הם היו - בקרבות , בחזית , מול האש / ובזכות עבודה מפרכת לאורך...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר