מ.ל.מ - חברי הוועד המנהל

אלוף ( מיל ( מאיר עמית , יו"ר אלוף ( מיל ( שלמה גזית , סגן יו"ר שייקה דליות , מנכ"ל אלוף ( מיל ( אבי יערי , יו"ר ועדת תכנים אלוף ( מיל ( ' יהושע שגיא , יו"ר ועדת הנצחה יעקב פרי , יו"ר ועדת מימון וכספים משה סופר , יו"ר ועדת מכרזים שלום ברק , גזבר יהודה פרידמן , מנהל האתר מערכת ידיעון מ . ל . מ עורכת בפועל : ניצה צמרת מערכת : נחמן טל , גיל קיסרי , דגנית אנילי , עמנואל קיפניס , ארנונה סיון , נתי רותם , הלן קרא , אהרון קליין , שייקה בן פורת עיצוב והפקה : צוות הפקות גרפיות טל' , 03-5616250 פקס : 03-5616091 ידיעון מ . ל . מ יוצא לאור באחריות וביוזמת הוועד המנהל של מ . ל . מ שימוש מכל סוג שהוא בחומר הכלול בידיעון זה - אסור בהחלט , אלא ברשות מפורשת של המו"ל המרכז למורשת מודיעין ת"ד 32183 ת"א 61321 טלי , 03-5497019 פקס . 03-5497731  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר