ידיד המ.ל.מ ברו0 רפפור0 מניח זר זכרון בשם ידידי המ.ל.מ בחו"ל