מועדון החבצלת (מועדון קמ"נים) - פעילות חצי שנתית

נכונות המרצים המתארחים במועדון , להתייחס באופן גלוי ומפורט לשאלות הנוכחים - יוצרים ללא ספק "ערך מוסף" בעל משמעות לחברי העמותה בששת החודשים הראשונים של 1997 קיימנו במסגרת המועדון 6 מפגשים , מהם ארבעה עם נושאי תפקיד בכירים במערכת : אלוף פיקוד צפון , רי אמיץ , רי היחידה לסיכול פחיע , רי "מורשת" בשב"כ וכן עם רי נתיב . למפגשים אלה הולך ומתגבש אופי ייחודי בו מציגים הדוברים את הנושאים תוך זיקה לרקע ולנסיון של הנוכחים , ומגלים פתיחות גם בהצגת הבעיות , הרגישויות ודעותיהם האישיות . התקיימו שני מפגשים נוספים : האחד עם ותיקי השליחים - הצנחנים הארץ-ישראלייס באירופה במלח'ע השניה רחנעם עמיו , יצחק אפרים ויצחק ארצי בהשתתפות ההסטוריון ד"ר מאיר פעיל . המפגש השני נערך כהשתתפות שגריר מצרים בישראל , מר מחמד בסיוני . המפגש עם השליחים - הצנחנים האיר בין היתר , צד שאינו ידוע דיו על פרשה זו : צרכי הבריטים במודיעין ובקשרים חשאיים באיזורי הכיבוש במזרח אירופה שהיוו גורם עיקרי לסיוע ולמימוש תוכניותיהם ואשר יעדיהם מבחינת היישוב היהודי היו כמובן אחרות ... המפגש עם שגריר מצרים היה בעל עניין מיוחד , הן בשל תפקידו הנוכ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר