הרס הביצות הדרומיות בעיראק

מעקב מודיעיני מהחלל בעזרת לוויני צילום וחישה חשף את המתחולל על הקרקע - הרס הביצות הדרומיות בעיראק . החל משנת 1991 מצא המשסר העיראקי עילה להיפרע משוכני הביצות ותשובתו האסטרטגית היתה אקולוגית הביצות ומשמעותן האסטרטגית למעלה מאלף שנים התנהלה צורת חיים ייחודית באזור הביצות הרחב , שמסביב למקום חיבורם של נהרות הפרת והחידקל בדרומה של עיראק . 'שוכני הביצות / כפי שכונו בני השבטים שהתגוררו באזור , התגוררו בביקתות קש שנבנו על איים צפים קטנים , חבויים בסבך קני הסוף של הביצות והלגונות ומנותקים מכל מגע עם העולם החיצוני ומאורח חייו המודרני . בידודו של האזור משך אליו במשך מאות שנים פושעים נמלטים כמו גם את מתנגדי המשטרים הריכוזיים בבגדאד . עריקים מהשירות הצבאי העת'מאני ויורשו העיראקי מצאו בו גם הם מקלט בטוח . מערכת המים המסועפת הזו היתה נגישה אך ורק בסירות קטנות ושטוחות ולא יפלא כי הצבאות בכל התקופות התקשו למגר את מתנגדי השלטון שחיפשו שם מפלט . חספוסם של שוכני הביצות ואורח חייהם הפראי לא עוררו אליהם אהדה רבה בקרב תושביה האחרים של עיראק . חוקרים אירופאיים תארו באמצע המאה הנוכחית כיצד 350 אלף שוכני הביצו...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר