אפריל ‭.1992‬ תמונת ארכיון ממפגש ראשי המודיעין לדורותיהם במשכן הנשיא בירושלים