עמותת המ.ל.מ מרכינה ראש לזכרו של מ 1 שעמד בראש אמ"ן ונשאר ידיד הקהילה, ומשתתפת בצער המשפחה.