דבר המנכ"ל

אנו מצויים באמצע שנת פעילות והדרך עוד רבה . לא מכבר סיכמנו בפני האסיפה הכללית את השנה שחלפה ואני מבקש למקד הפעם את דברי רק ככמה מן הנושאים המעסיקים אותנו לאחרונה : א . המרכז הגלוי למודיעין וטרור - "קליק" נכנס ל'מהלך שניי ולתהליך מימוש משביע רצון מבחינת קשרי העבודה עם ספריית אוניברסיטת ת"א - בשיתוף פעולה עם חב "רמות , " ומאידך בגיבוש הצוות הראשוני וגישושים לקביעת נוסחאות לשיתוף פעולה עם גופים אחרים בארץ ובחו"ל . את הפרוייקט מרכז ד"ו יגאל שפי . ב . השתלבות באינטרנט - במסגרת ההחלטה לשלב את המ . ל . מ ברשת הממוחשבת הבינלאומית הוקס צוות בראשות תא"ל ( מיל ( ' ראובן ירדור שהוציא לאחרונה מכרז , ההערכה שבסוף שנה זו יהיה לנו אתר פעיל . ג . משחקי מודיעין ממוחשבים ואינטראקטיביים - הפרוייקט טרם הסתיים , נושא "המודיעין בתנ"ך" בביצוע . קביעת מיקום העמדות בתאים מיוחדים טרם נעשתה וההפעלה מתבצעת במתקן זמני . ד . תרחישים - בראש הצוות החדש עומד עוזי ברגר . עדיפות מיוחדת תנתן לפרוייקט , כולל הפקה כשיטות מתודיות אלקטרוניות חדישות .  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר