מ.ל.מ - חברי הוועד המנהל

אלוף ( מיל ( מאיר עמית , יו"ר אלוף ( מיל ( ' שלמה גזית , סגן יו"ר אלוף ( מיל ( ' אבי יערי , יו"ר ועדת תכנים אלוף ( מיל ( ' יהושע שגיא , יו"ר ועדת הנצחה יעקב פרי , יו"ר ועדת מימון וכספים משה סופר , יו"ר ועדת מכרזים שייקה דליות , מנכ"ל שלום ברק , גזבר יהודה פרידמן , מנהל האתר מערכת ידיעון מ . ל , מ עורן ראשי : ד"ר מוטי כפיר עורגת בפועל : ניצה צמרת מערכת : גיל קיסרי , נחמן טל , דגנית אנילי , עמנואל קיפניס , גדי זהר , ארנונה סיון , אברהם אזולאי , נתי רותם . עיצוב והפקה : צוות הפקות גרפיות טל : , 03-5616250 פקס ; 03-5616091 שלמי תודה לצלמים : נאור רהב , אלי דסה , שמואל רחמני , רובי קסטרו , חיים אזולאי , קוקו . לארכיון צה"ל , לארכיון מעריב וללישכת העיתונות הממשלתית . ידיעון מ . ל . מ יוצא לאור באחריות וביוזמת הוועד המנהל של מ . ל . מ שימוש מכל סוג שהוא בחומר הכלול בידיעון זה - אסור בהחלט , אלא ברשות מפורשת בכתב מהעורך הראשי . המיכז למורשת מודיעין ת"ד 32183 ת"א 61321 טל' , 03-5497019 פקס . 03-5497731  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר