שירותי הבטחון כתעסוקה וקריירה מינויים - תגמול - קריירה - תנאי פרישה

אין להעתיק ככתבם וכלשונם מודלים של תגמול מהשירות הציבורי למערכות ו וו פרופ' אברהם פרידמן שירותי הבטחין במדינת ישראל , ככל שאר הארגונים במדינה העם מעוכות ארגוניות פתוחות המושפעות מסביבתן החברתית , כלכלית , ערכית ומוסדית ומשפיעות עליה . החברה הישראלית עברה ועוברת מאז קום המדינה שינוי . תהליך שינוי זה נמצא עתה כשיאו . מרכיביו העיקריים - מעבר מחברה בעלת הדגש קולקטיבי ( פעולה למען הכלל ) לחברה בעלת הדגש אינדיוידואלי " ) מה יצא לי מזה , ( " ? מחברה שיוכית ( החשוב הוא לאיזו קבוצה אתה שייך ) לחברה הישגית ( החשוב הוא מה השנת בחייך בפעולתך , ( מחברה בעלת הדגש על עזרה הדדית לחברה תחרותית . יש המכניס תהליך זה בשם : "אמריקניזציה . " מערכות רבות בחברה הישראלית טרם הסתגלו לשינויים אלה ולכן סובלות משכרים ונתק בינן לבין הציבור הרחב . דוגמא למערכת הנמצאת במשבר כזה ביחסיה עם החברה היא המערכת הצבאית . התארגנות הורי חיילים , ההתקפות על המידע הנמסר למשפחות  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר