אלוף (מילי) יהושפנ1 הרכבי דיל כיהן בין השנים: ‭55- 59‬