אלוף (מילי) אליהו זעירא כיהן נין השנים: 74י ‭72-‬י