אלוף (מילי) חיים הרצוג ‭1)'11'1,1 |'1 |,1' 1‬ ‭'50 , '59-'62‬־‭'49‬