עמוס מנור מינוי ‭. 1 MMD‬ י י הן בין השנים: 64־ ‭53-‬י