איזידור דורות ז"ל מינוי פנימי, כיהן בין השנים: ‭'52- 53‬