"אין צורך למנות יועץ לענייני מודיעין ליד ראש הממשלה"

'' הסתובבתי בעולם מבלי ש דעו מי אני והרגשתי בסוח , החשאיות מאפשרת בטחון אישי ומבצעי מושלם" רא » ון עם נחום אדמוני ראיון זה הוא מהבודדים ששיחרר נחים אדמוני מאז פרש מראשות המוסד . הוא נמצא משמר את התפישה שאין בחשיפה משום תועלת במהלך השירות או אחריו . •? במוסד ידעו לשים את השיקולים בעד ונגד חשיפה לציבור והשיקולים של הנגד עלו תמיד על הבעד , הסתובבתי בעולם מבלי שידעו מי אני - באנונימיות מוחלטת - זה היה הבטחון האישי והמבצעי המושלם ! יש הבחנה בין חשיפה לשם ביקורת לבין חשיפה לשם קבלת כותרת או הילה . המוסד הוא ארגון חשאי וככזה התייחסו אליו קודמי בתפקיד וגם מי שמונה אחרי . הבה נניח שאדם אחד במטוס המונה מאות אנשים מזהה את ראש המוסד אשר טס ליעד מסויים ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר