ראובן שילוח עם ר משלחת ירדן לשיחות על שביתת הנשק ברודוס, גינרל אחמד זידק 1 ג'ונדי