צעירת המשתתפים בתחרות אילת בינס-דגן נכדתו של כ'וקס בינס דיל