נעים בכור איש סוד וסתר הלך לעולמו

חייו מארגון 'ההגנה' בעיראק ועד לתפקידים בכירים בסוף הקיץ האחרון נפטר נעים בכור . בגליון מס' 14 הושמטו בטעות דברים לזכרו . מערכת ידי ע ון מ . ל . מ מתנצלת על כך . נעיס בכור ז"ל נולד בבגדד לפני 73 שנה למשפחה אמידה וציונית . כצעירותו הצטרף למחתרת היהודית בעיראק והפך לאחד הפעילים המרכזיים בה . בית הוריו היה  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר