מינויים

זו הפעם ועדה בוחרת ראש שירות חשאי / שקלו מה הם הכישורים כדי שהוא יהיה רשאי / לעמוד בראש ארגון חשוב וגם רגיש / אין ספק חייב להיות דוגמא האיש . האם למצוא לובש מדים . יוקרה הוא יעניק / ונסיונו משרות הקרב את הבחירה יצדיק / או אולי מנכ ל מוצלח משופרסל גדול / אם שם הוליך הוא לרווחים , גם כאן וראי יכול . / ושמא דווקא לחפש בין אנשי הסתר . / לשלוף מהם רב-מקצוען / ולו לתת הכתר . ואחד בוועדה חשב אולי חבר / של איש חשוב בממשלה צריך להיבחר / כי זאת ידוע ארגונים כפופים למנהיגים / זה סוב או רע , דיון יש כבר / שבסופו , זה כבר קרה , לא יוחלט דבר . אם יבחר אחד בין "אנשי סוד" רבי המעשה / יש ביניהם עוד אחדים רוצים את הכסא / וזה עלול גם לעורר לא כמו " קנאת-סופרים" / חכמה פה לא תרבה , קנאה של . 0 'vn אל נקנא במי אשר צריך מנות לישירות ראש / לבו סובב הלוך חזור , והוא צריך לחשוש : / אם יעדיף מנות גבר מקצוען / אולי מוסב להעדיף מי שלא מכאן . / זה ימנע קנאת חבר מתוך " אנשי-הסוד / '' אשר חושב שהוא רק הוא כבר הגדיל עשות /  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר