תוכן

^ במ . ל . מ זכרון ומפעלי קרנות על שם 9-23 מינויים וכפיפוי ות בקהילת המודיעין מנחם דיגלי משה ארנס אלוף ( מיל ( ' יצחק חופי נחום אדמוני  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר