יצירות נבחרות המופיעות בספר

יצירות לתזמורת סימפוניות אופוס 21 סימפוניה מס' 1 בדו מז'ור 198 , 161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1800 ) אופוס 36 סימפוניה מס' 2 ברה מז'ור 231-229 , 212-209 , 198-197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1802-1801 ) אופוס 55 סימפוניה מס' 3 במי במול מז'ור 298-297 , 231-229 , 212-209 , 198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1803 ) אופוס 60 סימפוניה מס' 4 בסי במול מז'ור 251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1806 ) אופוס 67 סימפוניה מס' 5 בדו מינור 284 , 275-272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1808-1807 ) אופוס 68 סימפוניה מס' 6 בפה מז'ור 284 , 275-272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1808 ) אופוס 92 סימפוניה מס' 7 בלה מז'ור 451 , 383 , 340-338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  אל הספר
נהר ספרים